Učestala pitanja

Kada ugraditi pod, a kada premaz

Podovi se općenito ugrađuju kod većih opterećenja, a premazi kod manjih. Podovi se, za razliku od premaza mogu ugraditi i dekorativno. To je zato jer pod ima potrebitu debljinu za bacanje dekorativnih listića(čipsa).

Kako održavati podove

Podove je najbolje prati vodom i kućnim deterdžentima. Ne preporučamo abrazivne proizvode, kao ni četkanje metalnim četkama jer može doći do gubitka sjaja. Možemo preporučiti kućne tekuće deterdžente koji u svojem sastavu imaju vosak u nekom obliku. To podovima nakon pranja vraća njihov sjaj.

Razlika između epoksida i poliuretana

TEKST U PRIPREMI

Kako primjenjivati dekorativne listiće (čips)

15-tak minuta nakon nanošenja poda ili premaza potrebno je prošetati sa posebnim cipelama, tzv čavlericama i doći u zonu koja vam je u dosegu bacanja čipsa. Čips se baca pokretima sličnim kao kad bacate sjeme na polju. Preporučamo uzeti manju količinu čipsa u šaku i zatvoriti je. Nakon toga, sa čipsom u šaci, lagano otpustite prst kažiprsta koji će između njega i palca napraviti malu rupu kroz koju bacate čips. Količina čipsa varira od 15-60 grama po kv. metru.

Zašto treba impregnirati i brusiti beton

Beton bi nakon detaljnog pranja, odmašćivanja i sušenja trebalo pobrusiti sa sporohodnom brusilicom. Ona pridonosi nivelaciji, jer otklanja eventualne izbočine na betonu i čini beton poroznim. Otvara mu strukturu u koju onda impregnacija čim dublje ulazi i tako zatvara kapilare u betonu. Impregnacija je bitna jer već sa njom zatvarate beton, da se više ne može prašiti, preporučamo primer u impregnaciju, colorit impregnaciju i itepoks 50 impregnaciju, zavisno od potrebe.

Da li podni sustavi mogu ići preko pločica

Odgovor glasi da, ukoliko su pločice zdrave. Sve puknute pločice treba odstraniti, kao i sav beton koji se mrvi ispod njih. Treba doći do kompaktne podloge i nju iznivelirati u razinu sa zdravim pločicama. U tu svrhu preporučamo vam itepoks vm-1 sustav, koji se sastoji od vm-1 impregnacije i pomno odabranih punila koje će čvrsto i sigurno zapuniti sve pukotine i rupe. Nakon toga potrebno je sa adekvatnom brusilicom čim bolje napraviti gornji sloj pločica zbog bolje prionjivosti podnih sustava koji dolaze na njih.

UV postojanost

Za UV postojanost potrebni su posebi UV filteri, koji na žalost nisu u našem proizvodnom programu. Dekorativne sustave nije moguće izvesti, jer lak koji se nanosi n njih nije UV postojan

Kako utišati zvuk koraka

Primjenom poliuretanskih podova, umjesto epoksidnih, manje se čuje zvuk koraka. To je zbog toga jer epoksidni pod posjeduje visoku čvrstoću, a poliuretanski pod posjeduje visoku žilavost koja mu daje određenu elastičnost, uz naravno čvrstoću koja pogoduje smanjenju odjeka koraka.