ITEPUR L-120

ITEPUR L-120 JE DVOKOMPONENTNO POLIURETANSKO LJEPILO. U SVOJEMU SASTAVU NE SADRŽI OTAPALA, A SPOJEVI SU OTPORNI NA VODU I DJELOVANJE KEMIKALIJA.

ITEPUR L-120 SE UPOTREBLJAVA ZA LJEPLJENJE DRVA, STAKLA, PAPIRA, KERAMIKE, AZBEST CEMENTA, ČELIKA, ALUMINIJA, SINTETSKIH MASA I SL.