ITEPOKS L-50

ITEPOKS L 50 je dvokomponentni sustav izrađen na osnovi epoksidnih smola bez otapala.

Miješanjem u zadanom omjeru (2:1) dolazi do procesa polimerizacije pri čemu nastaje neporozni polimer visokih mehaničkih čvrstoća i kemijske otpornosti.

ITEPOKS L 50 ima odličnu prionljivost na podloge od betona, metale (čelik, aluminij, željezo), drvo, stiropor, laminirane plastike, poliester i sl. Primjenom ITEPOKS L 50 ne može se spajati polietilen, polipropilen niti teflon.

ITEPOKS L 50 moguće je modificirati dodatkom krede, talka, kvarca, barita i kaolina čime se postižu željene primjenske karakteristike.