ITEPOKS L-100

ITEPOKS L-100 je dvokomponentno ljepilo izrađeno na bazi epoksi smole i poliamidnomidnog otvrđivača. ITEPOKS L-100 ima široko područje primjene zbog visokih adhezivnih i kohezionih čvrtoća, kao i odlične kemijske otpornosti. Zaljepljeni spojevi odlikuju se visokom čvrstoćom i dugotrajnom postojanošću. ITEPKS L-100 postojan je pri temperaturama od -40 do +80 stupnjeva Celsiusa. ITEPKS L-100 predviđen je za spajanje širokog spektra materijala kao na pr. metal, drvo, kamen, staklo, keramika, beton, siporeks, pjenasti plastici, laminati, koža, gume, itd.. Prilikom ljepljenja naročitu pažnju treba posvetiti pripremi materijala se lijepi s ciljem da se s površine materijala uklone slojevi koji mogu utjecati na kakvoću ljepljenja. U tu svrhu provodi se odmašćivanje, otprašivanje, skidanje naslaga oksida metala, a u slučaju ljepljenja plastike