ITEPOKS 20-S

ITEPOKS 20 S je obojeni dvokomponentni samonivelirajući pod izrađen na osnovi epoksidnih smola bez otapala.

Upotrebljava se za monolitnu zaštitu betona na mjestima gdje su izraženi zahtijevi vodonepropusnosti, otpornosti prema habanju, a ujedno je potrebno da pod ispunjava i estetske kriterije.

ITEPOKS 20 S predviđen je za ugradnju u školama, bolnicama, vrtićima, poslovnim prostorima, kao i stambenoj izgradnji.

ITEPOKS 20 S je polutopli pod.