Kovinska 4a, 10090 Jankomir, Zagreb

- mob: 098 / 278 568 email: info@its-kem.hr

its-kem podovi header

PRIPREMA PODLOGE

PRIPREMA PODLOGE

Uvod
Proizvodni program materijala za izradu podnih obloga i premaza ITEPOKS izrađen je na osnovi epoksidnih smola koje se odlikuju odličnom adhezijom na različite materijale, otpornošću prema djelovanju kemikalija, otpornošću prema habanju i odličnim mehaničkim svojstvima. Primjenom premaza i podnih obloga ITEPOKS postiže se odlična zaštita površina od betona, tarazza, keramike i magnezitnih obloga. Prethodna obrada i priprema podloge važan je čimbenik za provedbu kvalitetne i dugovječne zaštite. Ovom djelu posla potrebno je posvetiti pažnju jednako kao i samom procesu završne ugradnje materijala.


Priprema podloge
Proizvodni program premaza i podnih obloga ITEPOKS predviđen je prvenstveno za ugradnju na betonske površine, no uz poštivanje određenih pravila pripreme moguća je ugradnja na površine od magnezita, tarazza, keramike, čelika i sl.
U svim slučajevima potrebno je da podloga ispunjava dva osnovna zahtjeva:

  • podloga treba biti mehanički jaka i kompaktna
  • prašina sa površine treba biti temeljito uklonjena

Kod primjene samorazljevajućih podnih obloga potrebna je i adekvatna nivelacija kao i ravno izvedena površina.


Beton
Proizvodi ITEPOKS predviđeni su za ugradnju na beton čvrstoće MB30. Idealan beton treba biti homogen sa konstantnim mehaničkim svojstvima.


Novi beton
Ovakovi betoni trebaju biti njegovani minimalno 28 dana. Prilikom izrade postupak je potrebno provoditi tako da ne dođe do pojave cementne skrame, koja predstavlja oslabljeno mjesto. Prije ugradnje treba se izvršiti provjera čvrstoće površine. U slučaju pojave skrame ili oslabljenih mjesta treba izvršiti sanaciju ili uklanjanje.

  • brušenje čeličnim četkama dovodi do djelomičnog uklanjanja skrame
  • pjeskarenje daje dobre rezultate a ujedno ukazuje na pojavu slabih mjesta u betonu
  • brušenje korundnim ili dijamantnim brusilicama također je adekvatan način pripreme

Po završenoj mehaničkoj obradi provodi se detaljno čišćenje površine od prašine (najbolje usisavačem)


Stari beton
Prva faza obrade starih betonskih površina je detaljno čišćenje, a tek onda pristupa se daljnjoj obradi. Beton je potrebno ispitati na čvrstoću, ukloniti loše vezane dijelove, stare premaze, masti, ulja i sl.


STARI NANOSI BOJE - preporuča se temeljito brušenje

ULJA I MASTI - uklanjaju se vodom pod pritiskom uz otrebu adekvatnih detergenata. Druga mogućnost je obrada alkalnim
  sredstvima uz ispiranje do neutralne reakcije. Prije početka radova podlogu je potrebno temeljito osušiti.

Nakon čišćenja, sušenja i otprašivanja, pristupa se saniranju oštećenih dijelova, pukotina i rupa.

PREPORUKA: za sanaciju pukotina preporuča se upotreba veziva ITEPOKS COLORIT koji se pomiješa sa sitnim kvarcnim punilom u omjeru 2 : 1. Kod sanacije dubljih pukotina omjer zapunjenja kreće se do 4 : 1. Oštećenja dubine preko 10 mm saniraju se upotrebom epoksidnog morta ITEPOKS COLORIT SM.


Keramika
Osnovni postupak je provjera prianjanja postojećih pločica. Na mjestima gdje se uoče loše veze potrebno je pločice ukloniti a praznine sanirati epoksidnim mortom. Podloge od keramike predstavljaju problem i u pogledu prianjanja budući da glazura nema dobru vezu sa epoksidnim smolama. Situacija se može popraviti pjeskarenjem. Nakon toga preporučujemo nanošenje mase ITEPOKS - VM1 radi postizanja dobre prionljivosti. Na tako pripremljenu podlogu mogu se dalje nanositi svi ostali proizvodi iz našeg programa.


Čelik
Površinu treba odmastiti. Nakon toga se vrši brušenje po Swedish Standardu SA 2 1/2. Prije aplikacije epoksidnog premaza nanosi se antikorozivni primer.


Drvo
Općenito se ne preporuča kao podloga za nanošenje epoksidnih obloga. Ukoliko je neizbježan rad na ovakvoj podlozi nužno je provesti detaljno brušenje i otprašivanje.


Specijalni betoni

Vakum beton - brušenje ovakovih podloga dovodi do pojave polirane površine na koju epoksidni nanosi imaju loša vezivna svojstva.
Moguća je obrada uređajem za sačmarenje


Beton s posipom - potrebno je izvesti probe prianjanja. U slučaju lošeg rezultata neophodno je obrusiti gornji sloj.


Magnezitne podloge - Ne preporuča se oblaganje magnezitnih podloga koje nisu 
odležale 1 - 2 godine. Vlaga ne smije prelaziti 4%. Prije polaganja epoksidnih obloga potrebno je podlogu detaljno obrusiti kako bi se uklonio uljem zasićeni sloj na površini podloge.

Kao i u slučaju keramike preporučujemo nanijeti sloj mase ITEPOKS - VM1, pa tek onda nastaviti ugradnju.


Napomena
Prilikom izvođenja radova nužno je pridržavati se svih uputa koje daje proizvođač. Za sve ostale informacije naša služba primjene stoji Vam na raspolaganju.