Kovinska 4a, 10090 Jankomir, Zagreb

- mob: 098 / 278 568 email: info@its-kem.hr

its-kem podovi header

ITEPUR L-120

ITEPUR L-120

ITEPUR L-120 JE DVOKOMPONENTNO POLIURETANSKO LJEPILO. U SVOJEMU SASTAVU NE SADRŽI OTAPALA, A SPOJEVI SU OTPORNI NA VODU I DJELOVANJE KEMIKALIJA.

ITEPUR L-120 SE UPOTREBLJAVA ZA LJEPLJENJE DRVA, STAKLA, PAPIRA, KERAMIKE, AZBEST CEMENTA, ČELIKA, ALUMINIJA, SINTETSKIH MASA I SL.