Primjena ITEPOKS COLOR 30 premaza na 16 godina stari epoksidni premaz.
Da bi se ublažila oštećenja starog sloja, podloga je između svakog od dva nanosa boje brušena sporohodnom brusilicom, a nakon nanošenja prvog sloja boje izvršeno je još dodatno nanošenje kita zbog bolje nivelacije premaza.Po završetku farbanja zapunjene su i dilatacje.