Kovinska 4a, 10090 Jankomir, Zagreb

- mob: 098 / 278 568 email: info@its-kem.hr

its-kem podovi header

Učestala pitanja

KADA UGRADITI POD, A KADA PREMAZ

PODOVI SE OPĆENITO UGRAĐUJU KOD VEĆIH OPTEREĆENJA, A PREMAZI KOD MANJIH. PODOVI SE, ZA RAZLIKU OD PREMAZA MOGU UGRADITI I DEKORATIVNO. TO JE ZATO JER POD IMA POTREBITU DEBLJINU ZA BACANJE DEKORATIVNIH LISTIĆA(čipsa).