Kovinska 4a, 10090 Jankomir, Zagreb

- mob: 098 / 278 568 email: info@its-kem.hr

its-kem podovi header

ITEPOKS AS

ITEPOKS AS

ITEPOKS AS je samonivelirajuća antistatička podna obloga na osnovi epoksidnih smola.

ITEPOKS AS izvodi se četveroslojno i odlikuje se sposobnošću odvođenja elektrostatskog naboja prema uzemljenju. Primjenjuje se u prostorima gdje postoji opasnost od eksplozije, požara, prostorijama sa računalima, prostorijama sa medicinskim instrumentima, skladištima zapaljivih materijala i sl.

ITEPOKS AS odlikuje se visokom mehaničkom i kemijskom otpornošću.